Ball de fí de curs virtual – Juny 2020

Publicat dins de General | Deixa un comentari

FINAL DE CURS 2019/20

Benvolgudes famílies,

Hem arribat al final del curs. Un any acadèmic extraordinàriament difícil i dur que ens ha posat en situacions límits i poc imaginables. Tots els i les mestres de l’escola Josep Montserrat us volem agrair la vostra comprensió i col•laboració durant aquests mesos de confinament. Estem molt contents i contentes de tota la feina feta per tots plegats, tenint en compte les circumstàncies viscudes.

En primer lloc, us informem que l’entrega dels informes es farà via correu electrònic durant els dies 25 i 26 de juny. Tots els tutors i tutores estaran a la vostra disposició aquests dos dies per resoldre dubtes, via mail o telèfon , com han fet al llarg d’aquest període.

Específicament, les famílies dels alumnes de 6è hauran de venir a l’escola durant el matí de divendres 26 (entre les 9 i les 13h) a signar i recollir l’historial acadèmic dels seus fills i filles.

En segon lloc, us informem de les quotes de material pel curs vinent: les quotes no varien. A Educació Infantil i 4t, 5è i 6è serà de 113€. A 1r, 2n i 3r serà de 123€.

Però, donada la situació de confinament, la devolució de la quota no consumida del curs que finalitzem la farem per mitjà d’un descompte en la quota del curs 2020/21 per aquelles famílies que estiguin al corrent dels pagaments.

Us recordem que el pagament de la quota de material escolar es fa a través del sistema TPV escola (a partir del mes de juliol).

Una última informació: l’AMPA  ha tornat a gestionar la venda de llibres amb la llibreria El Tramvia. Només els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è han de comprar un llibre d’activitats d’Anglès. Aquelles famílies que el demanin a la llibreria i hagin pagat la quota de l’AMPA (TPV escola) es beneficiaran d’un descompte. Així mateix, l’AGENDA (obligatòria) s’haurà de comprar a través del TPV escola (s’entregarà a l’inici de curs). Us recordem que un dels objectius de l’AMPA és treballar per fer millor l’escola, col•laborant en molts àmbits que reverteixen en tots els alumnes del centre.

 

Per acabar, us recordem que l’inici de les classes del curs escolar 2020/21  està previst pel dia 14 de setembre. En qualsevol cas, caldrà estar atents a l’actualitat respecte de la Covid 19 per si hi ha cap alteració de les previsions.

En aquests moments, per aquest inici del proper curs, el Departament d’Educació està treballant en l’elaboració d’unes instruccions adients a la situació generada per la pandèmia. A mesura que tinguem informació vàlida us anirem informant (via correu electrònic i des de la web de l’escola).

REUNIONS D’AULA CURS 2020-2021: no es marquen dates. Més endavant sabrem si podran ser presencials o telemàtiques. Us ho comunicarem.

 

Per a qualsevol dubte, restarem a la vostra disposició als telèfons de l’escola i al correu electrònic.

 

Una gran abraçada per a tots i totes, en especial, pels nens i nenes. Els hem trobat molt a faltar. Desitgem que puguem tornar a retrobar-nos el proper setembre. Aneu amb cura però gaudiu molt de l’estiu!

 

 

El Claustre del Josep Montserrat

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Comunicat de les direccions de les escoles públiques de Mataró

La Junta de les direccions de les escoles públiques de Mataró, atesa l’ordre que planteja el Departament d’Educació per a l’obertura dels centres educatius en zones que es trobin en fase 2 de desescalada, volem expressar el nostre desacord pels motius que segueixen a continuació.

Aquesta ordre:

 • Entra en contradicció amb el que significa ser i fer escola.
 • Té una mirada assistencial i descuida la tasca educativa i educadora de les professionals que hi treballem.
 • Descuida les necessitats de joc, de relació, afectives i emocionals dels infants de 3 a 6 anys.
 • És un pla pensat des de la por, la rigidesa i la despersonalització.
 • Provoca un fet diferencial entre els infants que podran assistir a l’escola i els que no per motius de salut.
 • Oblida que per fer un bon tancament de curs i projectar el que comença al setembre, el professorat necessita temps.

Amb tot això, obrirem les nostres escoles perquè tenim l’obligació de fer-ho i per un sentit de responsabilitat i compromís amb els nostres infants, les seves famílies i la nostra ciutat. És per això que:

 • Atendrem els infants de 3 a 6 anys, exclusivament els de les famílies que necessitin un recurs de custòdia per motius de conciliació familiar i laboral.
 • Continuarem fent seguiment personalitzat i acadèmic dels nens i les nenes entre primer i cinquè, com ho estem fent fins ara, de manera no presencial.
 • Acollirem presencialment els nens i les nenes de sisè que ho necessitin per acompanyar-los en aquest tancament d’etapa i en el seu pas a la secundària.

 

 

Mataró, 29 de maig de 2020

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Calendari del procés de preinscripció fins a la matriculació

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020ATENCIÓ : Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem provisional a 29/05/2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020

 

Matrícula 

Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020

 

 

La llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió es publica el 30 de setembre de 2020.

 

 

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Nou calendari de preinscripció per al curs 2020-2021

Per al segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, el calendari de presentació de sol·licituds de preinscripció serà  del 13 al 22 de maig.

Lliurament de la sol·licitud i la documentació:

 • El lliurament de la documentació i la sol·licitud s’ha de fer per via telemàtica (quan l’aplicació del Departament d’Educació estigui operativa facilitarem l’enllaç). El resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, l’heu d’enviar escanejada o fotografiada mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció: a8021041@xtec.cat
 • EN CASOS EXCEPCIONALS, la  sol·licitud la podreu lliurar presencialment entre el 19 i el 22 de maig, a l’escola mitjançant cita prèvia.

Horari: 9:30h a 13:30h, els dies 19, 20, 21 i 22 de maig.

El dia 20 de maig també atendrem de les 15:30 a les 17:30h.

Cita prèvia:

 • Aplicació del Departament d’Educació (enllaç) .
 • Al telèfon 602 617 408 de 9h a 19h a partir del proper dimarts dia 12 de maig on us donarem ja la confirmació del dia i hora.
 • Al correu de l’escola: a8021041@xtec.cat

Documentació que necessiteu presentar:

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant(pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb document d’identificació, s’acredita amb el volant municipal de convivència del nen o la nena, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En el moment de la matrícula es demanarà el DNI renovat amb l’adreça nova.
 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’infant, si en té.
 • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

 

Podeu accedir a tota la informació, clicant aquest enllaç:

Estudiar a Catalunya

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Preinscripció 2020/21

La preinscripció escolar per l’educació infantil, primària i ESO serà entre el 13 i el 22 de maig

Es podrà fer de manera telemàtica i no presencial des del dia 13 a partir de possibilitats diverses.
Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19, es podrà fer de forma presencial només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22.
Fotografia

A partir el 13 de maig i fins el 22 del mateix mes es podrà dur a terme la preinscripció escolar per als ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria. Un procés que enguany, a causa de les circumstàncies extraordinàries per la covid-19, tindrà uns dies específics per atendre les preinscripcions presencials. La preinscripció per als ensenyaments postobligatoris serà: del 27 de maig al 3 de juny en el cas de batxillerat; del 2 al 8 de juny els cicles de grau mitjà d’FP i d’arts plàstiques i disseny; i del 10 al 17 de juny, en el cas dels cicles de grau superior d’FP i d’arts plàstiques i disseny.

Així, com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar  el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, i amb l’objectiu de garantir l’equitat, es preveu que disposin d’uns dies per poder lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. Així, la preinscripció presencial estarà disponible a partir del 19 de maig i fins el 22 de maig inclòs. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon o  a través d’Internet.

Pel que fa a la cita prèvia, aquesta serà accessible des dels webs de cadascun dels centres i des del web del Departament d’Educació, durant les 24 h del dia. Cada centre determinarà el seu horari d’atenció al públic, segons les necessitats. És per això que els webs dels centres, en un lloc visible, inclouran la informació sobre l’horari, correu electrònic, telèfon, així com l’eina de cita prèvia.

A causa del tancament de centres per la covid-19, enguany molts centres educatius no han estat a temps de dur a terme la jornada de portes obertes. Atès que aquests només podran obrir per als tràmits administratius de preinscripció,  no serà possible realitzar visites als centres.

Preinscripció presencial amb seguretat

Per a les famílies que hagin de fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial, podran obtenir a les webs dels centres la informació necessària per dur el tràmit amb total garantia de salut i seguretat. Així, els centres informaran sobre com es farà l’atenció presencial:

 • Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona)
 • Avisar que han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar les sol·licitud en paper, convé recomanar que portin el seu propi bolígraf
 • Recordar la recomanació de portar mascareta i guants
 • No poden acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385054/preinscripcio-escolar-leducacio-infantil-primaria-eso-sera-13-22-maig

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Mataró suma passes

https://www.mataro.cat/ca/temes/salut-publica/fem-salut-a-casa/mataro-suma-passes

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Diada de Sant Jordi 2020

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Comencem el 3r trimestre amb un repte!!!

FES UNA ROSA PER SANT JORDI

Publicat dins de General | Deixa un comentari

CONNECTA’T AL BLAU

https://www.connectatalblau.org/ca/

DIA MUNDIAL DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE L AUTISME – 2/4/2020

AVUI DIA 2 ESTEM AMB VOSALTRES.
TRENQUEM LES BARRERES! LLUITEM JUNTS!
FEU UN DIBUIX BLAU, UNA IMATGE BLAVA O UN SOMRIURE BLAU.
PODEU ENVIAR ELS VOSTRES TREBALLS AL CORREU DE L’ESCOLA.

Publicat dins de General | Deixa un comentari