Quant a…

jmzr
Fill i ciutadà de Montcada i Reixac, sóc diplomat en Professorat d’Educació General Bàsica, especialitat ciències; postgraduat en Informàtica Educativa; llicenciat en Ciències de l’Educació, especialitat Organització Escolar i doctor en Pedagogia Aplicada per la UAB.

A nivell professional he impartit i imparteixo docència en les etapes de Primària i de Secundària obligatòria i postobligatòria relacionada amb els àmbits de matemàtiques, informàtica, ciències, geografia, sociologia i diversificació curricular.

També imparteixo activitats formatives que tenen com a eixos la metodologia de la recerca, la conducció i direcció de grups, la dinàmica de grups, els usos didàctics de les TAC i entorns virtuals d’aprenentatge.