Daily Archives: 3 juny 2011

7a sessió: 1 de juny de 2011

La sessió sobre models didàctics que ens va fer en Ramon Grau em va fer establir connexions (com a tots nosaltres) amb la meva pràctica a l’aula.
Fruit d’això, voldria compartir alguns aspectes relacionats amb el treball per competències:
1. L’avaluació
Em sembla que l’avaluació ha de ser coherent amb la metodologia d’ensenyament-aprenentatge, el model didàctic emprat per l’ensenyant comporta una tipologia d’avaluació.
Una de les maneres de gestionar l’aula, com es va recordar en Ramon, és treball en grup i, aquí és on crec que ens hem de dotar d’instruments per poder avaluar les competències.
Uns dels instruments d’avaluació, en sintonia amb el model didàctic de treball de competències podrien ser el checklist (llistes de comprovació) i la rúbrica de col·laboració.
El primer està orientat a valorar el producte elaborat (memòria, presentació…) del grup -que serveix tant per a l’avaluació formativa com la sumativa- i el segon valora individualment a cada component del grup de treball en relació a uns indicadors -es pot utilitzar per a l’avaluació formativa-.

2. El temps
Dins del model presentat, vaig trobar a faltar (segur que per manca de temps…) algunes reflexions sobre la dimensió temporal en el treball per competències.
Em sembla un factor clau. Així com en les sessions dirigides en que el mestre transmet continguts i controla el temps, com afecta el treball del currículum competencial en el temps disponible…?
Bé, sense voler afegir més feina a la que ja tenim en un fi de curs, m’ha semblat oportú poder compartir aquestes reflexions!