8a sessió: 25 de maig de 2011

La sessió d’avui l’hem dedicat a l’aprenentatge i seqüenciació dels continguts, amb la Dolors Quinquer, dins del mòdul de formació en continguts didàctics.
A partir d’uns models sobre diferents organitzacions de continguts curriculars de ciències socials, hem fet un viatge al llarg del temps on es constata la influència que han tingut les diferents teories sobre l’ensenyament-aprenentatge en la seqüenciació de continguts.
Ho connecto amb que també podem diferenciar aquestes teories des del punt de vista del rol que atorguen al discent i al docent:

 • El conductivista el rol del discent es passiu, rebent els coneixements directament del docent que és qui té el paper protagonista de l’acte educatiu.
 • En el cognitivisme es considera que l’aprenentatge parteix de l’alumne (coneixements previs), i com pot incorporar els nous coneixements als que ja té i el docent és responsable de que els discents realitzin una organització de la informació rebuda d’una forma òptima, és a dir, organitzada i significativa.
 • El constructivisme posa un gran èmfasi en el rol actiu de l’aprenent, mentre el rol del docent esdevé un guia, mentor i conseller.
 • Una idea clau és que la utilitat dels aprenentatges passa per la seva transferibilitat. Actualment tenim una proposta de currículum competencial basat en un “disseny de continguts que ha de reflexar un enfocament funcional i d’aplicació practica dels aprenentatges i no acumulacio de coneixements”.
  Aquest disseny per competències es concreta en cada etapa del sistema educatiu:

 • Capacitats, a l’Educació infantil
 • Competències bàsiques, a l’Educació primària i secundària obligatòria
 • Competències generals i específiques, al batxillerat
 • En aquesta línia, la teoria de l’elaboració que, a banda de beure del constructivisme, també considera aspectes del cognitivisme, mitjançant la teoria del processament de la informació , tot recurrint a la metàfora de l’ordinador (segons la qual els mecanismes del pensament en els éssers humans són semblants al funcionament d’un ordinador):
  almacen
  La teoria de l’elaboració proposa uns criteris per treballar els conceptes i els procediments a partir d’un contingut organitzador i un contingut de suport. Recordem que les competències es basen en els continguts i el paper fonamental que tenen els epítoms en el procés de triar i seqüenciar els continguts.

  Deixa un comentari

  L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *