Reptes amb l’App Inventor

Jaume Dellunde (@JaumeDellunde)
Àrea de Cultura Digital, Barcelona


Presentació dels Reptes de l’App Inventor publicats al web de Programació i Robòtica: característiques, consells d’ús i comunitat.