Programació microPython a 3r d’ESO amb D1 mini ESP8266

Jordi Orts (@orts_jordi)
Jose Toro
Borja Díaz
Àlex Pérez

Al llarg dels darrers dos anys, dos professors i dos alumnes de màster hem experimentat amb 180 alumnes de 3r d’ESO programant amb micropython dispositius físics D1 mini (i enguany virtuals adaptant-nos al confinament per Coronavirus) amb força èxit. Els alumnes fan un projecte final (telègraf o estació meteorològica) integrant els sis mòduls hardware (D1 mini, polsador, brunzidor, display OLED, sensor temperatura i humitat, set leds RGB). El hardware és molt econòmic (35€/kit). Properament alliberarem tota la documentació per què altres centres se n’aprofitin.

Més informació:
https://github.com/jorts64/microPython-amb-D1-mini