Introducció a Playground Swift. Proposem idees d’apps

David Hispano (@dhispano)
Escola Avenç, Sant Cugat del Vallès


En una situació de confinament, hem adaptat les competències que treballem a la matèria de robòtica a 1r d’ESO per fer-lo des d’un entorn diferent. Hem passat de programar robots Lego a programar amb Swift i hem potenciat el treball de les competències digitals (1, 2, 3, 6 principalment) en paral·lel per potenciar el coneixement de les eines que disposem per a la generació de continguts digitals a l’iPad. En aquest cas hem treballat amb eines Google (Drive, Classroom, Documents i presentacions) i amb iMovie i Clips amb un objectiu final: crear una presentació interactiva que fos un prototip d’una aplicació vinculada amb la situació que estem vivint.

Més informació:
https://sites.google.com/fundaciocollserola.cat/fcplaygrounds/presentaci%C3%B3-de-swift