Descobrim l’Univers amb Dash

Núria Areny


S’introdueix el projecte a partir d’una història fictícia en la qual un asteroide és atret per la força gravitatòria de la lluna i roman orbitant al seu voltant. El Dash ha d’explorar l’asteroide, netejar-lo de ferralla espacial i descobrir si hi ha indicis de vida. Mitjançant aquest projecte STEAM aplicat a 3r de primària investiguem sobre l’univers, documentem les informacions i programem en Dash per realitzar totes les tasques que ens encomana la NASA.