De les FusionTables a Airtable amb AppInventor

Rafael Fernández (@rafatecno1)

El fet que Google retirés les FusionTables va crear un problema a l’hora de fer activitats educatives que fessin servir bases de dades clàssiques, de camps i registres, amb AppInventor donat que no era fàcil trobar un substitut de similars característiques, que es pogués connectar a AppInventor i que fos gratuït.

Airtable proporciona una base de dades clàssica que, en connexió amb dues extensions d’AppInventor, ens torna a oferir les funcionalitats perdudes amb la desaparició de les FusionTables.

Tanmateix m’he trobat amb algunes mancances importants que paga la pena posar de manifest, a l’espera de poder resoldre-les mitjançant un codi més elaborat o per millor implementació futura de les extensions emprades o de la mateixa base de dades Airtable.