Com començar la programació en Python a l’ESO

José Luis Touron (@jltouron)
Escola Virolai, Barcelona

Python és un llenguatge de programació amb codi que és molt versàtil i dels més fàcils d’aprendre, però que pot ser frustrant per adolescents que fan els seus primers passos en el llenguatge computacional si no ho fem adequadament. Explorarem les maneres més senzilles d’introduir aquest llenguatge a alumnes de l’ESO.