Analitzem l’aire

Francesc Pérez


L’objectiu és presentar eines per analitzar l’aire.

  • Primer, obtenir dades: sensors de contaminants atmosfèrics amb Arduino, dades de contaminants a Catalunya de les xarxes XPVCA, XEMA, i d’altres servidors.
  • Segon: Crear webs amb dades en temps real mitjançant APIs Javascript gratuïtes.
  • Tercer: Anàlisi estadística i gràfics professionals amb RStudio i la llibreria R openair.
  • Quart: Anàlisi, discussió i conclusions basades en dades i el métode científic.

Més informació: http://tecnologies.net