Scratch Jr: narracions, jocs i hologrames

Maria Masjuan (@mmas_que)
Àrea TAC, BarcelonaScratchJr és un llenguatge de programació visual ideal per iniciar-se en els conceptes bàsics de la programació. Dissenyat específicament per permetre aprendre a raonar sistemàticament i pensar de forma creativa a alumnes d’educació infantil i primària i esdevé un bon recurs d’atenció a la diversitat de tot l’alumnat.

En aquest taller buscarem les potencialitats de l’Scracth Jr per a crear narracions, dissenyar i programar jocs i a crear una piràmide hologràfica per a visionar imatges en 3D fruit del reflex de quatre imatges en una superfície transparent.

Requisits: