Projecte Mog.ino

Marc Giralt
Escola Mogent, La Roca del Vallès

Projecte extraescolar de robòtica i programació amb alumnes de 4t a 6è de primària. Presentació d’un robot creat amb Arduino.