Programació de bots per Telegram

Ferran Mas (@FerranMas)
Professional independent, Valls

Una de les diferencies importants entre Telegram i altres plataformes de missatgeria instantània com WhatsApp és, a més de la seguretat, la possibilitat d’incorporar bots. Els bots son petits scripts que incorporen automatització de tasques en el marc de la finestra d’un grup o canal de missatgeria. Explicarem com incorporar i personalitzar aquests petits scripts que poden simplificar l’administració d’un canal o grup sigui per comunicació entre escola i família, equips docents, o tutor i alumnes, entre d’altres.

Requisits:

  • Els participants hauran de dur el seu portàtil i un telèfon mòbil.