MicroBlocks: programació dinàmica per blocs per a microcontroladors

Bernat Romagosa (@bromagosa)
Professional independent, Sant Feliu de Llogregat

El sistema MicroBlocks permet programar plaques micro:bit, NodeMCU i algunes Arduino de manera interactiva, dinàmica i en paral·lel, igual que l’Scratch i altres llenguatges derivats. Ara bé, la particularitat innovadora de MicroBlocks és que s’executa directament en el microcontrolador i, per tant, fa possible que la placa funcioni d’una manera totalment independent de l’ordinador.

Amb MicroBlocks podem construir instruments musicals, joieria interactiva, jocs electrònics o aparells digitals de mesura amb aplicació al món real, sempre mitjançant blocs i de forma interactiva.

En aquest taller descobrirem les particularitats de MicroBlocks i construirem una sèrie de petits dispositius electrònics per a la placa micro:bit, incloent un dau electrònic, un senzill joc i un nivell de bombolla digital.

Requisits:

  • Els participants hauran de dur el seu portàtil.
  • Calen coneixements bàsics de programació amb blocs.