Makers per la inclusió

Núria Alonso
Colectic, BarcelonaAquesta experiència es basa en la col·laboració entre entitats de l’educació en el lleure i centres educatius de Ciutat Vella de Barcelona. Makers per la inclusió és un projecte que es centra en col·laborar amb professorat de primària i secundària per a realitzar activitats de robòtica educativa i d’impressió 3D en centres d’alta complexitat. Realitzem activitats conjuntes, incorporant sessions de robòtica dintre dels itineraris curriculars del centre.

Més enllà de donar un reforç al professorat, també treballem amb altres entitats del barri per a realitzar activitats. Ens centrem en la transferència de coneixements, buscant que siguin els alumnes participants qui acabi realitzant les activitats d’educació en el lleure posteriors. D’aquesta manera, fomentem la transformació cap a un nou perfil professional per a ells: el monitor de robòtica.

Tots els recursos (tant didàctics com materials) que hem utilitzat per a la realització del projecte passaran a estar a disposició del Centre de Recursos de Ciutat Vella, a fi que tot el professorat pugui continuar realitzant activitats d’aquesta temàtica.

I finalment, aquest projecte preveu realitzar un estudi, de la mà del Departament de les ciències de la Informació i Comunicació de la UPF, per revisar quin perfil competencial ha de tenir aquesta nova professió.

Més informació:
http://colectic.coop/etiqueta/makers-la-inclusio