ISS Contact

José Antonio Sánchez
Institut Leonardo da Vinci, Sant Cugat del Vallès

Mostra del projecte ABP, equipament de seguiment robòtic de l’estació espacial, per un contacte de radiocomunicació dintre del CFGM de Instal·lacions de telecomunicacions.