InventEUrs, una experiència europea d’Educació Global amb l’Scratch

Eduard Muntaner (@eduardm)
UdiGitalEdu-UdG, GironaInventEUrs és un Projecte Europeu Erasmus+ on nens i nenes de diferents països creen equips virtuals mixtos, i durant uns mesos investiguen un tema social, al voltant del qual acaben construint una historia digital amb l’Scratch. És un projecte que barreja tecnologia, anglès, art i ciutadania. A la xerrada s’explicarà el projecte i es farà una invitació oberta a participar en les futures edicions.