Introducció i ús de la robòtica com a eina de motivació i cohesió

Imma Velasco (@imma_velasco)Introducció de la robòtica com a nova metodologia de treball a l’aula i com a eina de motivació i d’inclusió, a nivell de primària.

Amb l’ús de les noves tecnologies volem afavorir i reforçar l’assoliment de l’aprenentatge, fer-lo molt més lúdic i atractiu de cara a l’alumnat i fomentar la creativitat i el treball en grup.

La introducció dels conceptes bàsics de la programació contribuirà a desenvolupar un pensament estructurat en l’alumnat, repercutint positivament, i de manera transversal, en totes les matèries.