Internet de les coses (Arduino+Blynk)

Adrià Delgado (@Adriadelgadosug)
Institut Jaume Huguet, VallsProbablement, en poc temps, tots els aparells o artefactes de la nostra llar es connectaran en xarxa i caldrà saber programar-los o dialogar amb ells. Això és possible gràcies als sistemes electrònics encastats, petits circuits electrònics amb xip que poden programar-se i connectar-se a Internet. Funcionen com a petits ordinadors amb certa “intel·ligència” que poden comunicar-se amb nosaltres, amb altres dispositius i poden prendre decisions de manera autònoma sense la participació humana.

El nostre alumnat a banda de desenvolupar el pensament racional i emocional ha de desenvolupar el pensament computacional o pensament de les màquines. La major part de les activitats de la nostra vida impliquen, d’una manera o d’altra, la intervenció d’un sistema computacional. Aprendre a pensar com una màquina (seguint una sèrie de pautes lògiques i ordenades), ens ajudarà en la gestió d’infinitat de problemes i conflictes diaris de tota mena i dotarà al ciutadà del segle XXI d’un nivell d’alfabetització digital prou alt per poder afrentar el futur.

En sessions pràctiques es treballen la connexió d’elements (sensors, actuadors, etc.) al dispositiu electrònic Arduino, controlat mitjançant Blynk.

Blynk és una plataforma compatible per iOS o Android que permet controlar dispositius electrònics com Arduino, Raspberry Pi o d’altres dispositius, de manera remota amb el telèfon, editant una aplicació o projecte en menys de 5 minuts per mitjà d’Internet. Amb aquesta app podem programar de manera molt ràpida i senzilla sense necessitat d’ordinador i sense la feixuga tasca d’escriure grans codis de programació.