Implementació de màquines d’estats amb Arduino

Joan Nivera
Institut Els Alfacs, Sant Carles de la Ràpita

En aquest taller es descriuran uns algorismes de fàcil implementació basats en els models de màquines d’estats, de tal forma que qualsevol programa Arduino es pugui re-escriure com una unitat independent. El resultat d’aquesta tècnica és l’execució d’n màquines d’estats en paral·lel en una sola placa Arduino aconseguint entre elles una sincronització i rotació estable. Aquesta necessitat apareix quan un giny ha de realitzar més d’una tasca a la vegada.

Requisits:

  • Els assistents hauran de dur un ordinador portàtil amb l’Arduino IDE instal·lat (a poder ser la última versió 1.8.5).
  • Els assistents al taller hauran d’estar familiaritzats amb l’entorn Arduino IDE en un grau de mitjà/alt.
  • El material de treball estarà composat per un placa Arduino amb el seu corresponent cable USB juntament amb el shield “Innova Didactic Imagina TDR STEAM”. Si algun assistent el té el pot portar. En cas contrari, l’organització li’n deixarà un per a realitzar el taller.