Experiència amb Arduino, Snap4Arduino, Picaxe i Scratch

Es farà una comparativa entre els diferents programes que fem servir a l’aula. A més a més, es presentarà un programa senzill utilitzant els diferents programes que es volen comparar (Arduino, Snap4Arduino, Picaxe, Scratch).