Enlairem la tecnologia

Francesc Rambla (@frambla)
Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, Barcelona
Marta Prats
Montse Pérez
Albert Zoroa
HEMAV, Castelldefels

Enlairem la tecnologia proposa introduir la tecnologia dron a l’educació obligatòria fent èmfasi en els aspectes tecnològics però sense perdre de vista els usos reals d’aquesta tecnologia i el valor social que pot aportar.