EDU-ArticPresentació de la participació en l’activitat EDU-Artic, que pretén realitzar mesures del camp magnètic de la terra en diversos punts per tal de determinar, si és possible, la latitud. Aquesta activitat té com a objectiu participar en una expedició al pol nord.