Dissenyar i programar un robot de competició cooperatiu (Vex IQ)

Lorena Montes
Innova’t Eduació, Girona

Organitzats per grups, cada equip haurà de decidir l’estratègia que seguiran i, en conseqüència, triar el disseny que tindrà el seu robot, programar-lo i enfrontar-se als altres equips i validar, posteriorment l’estratègia triada i les possibles modificacions que haurien de fer al seu disseny.