Tecnologia creativa: el moviment maker a l’aula

Xavier Rosell (@xavierrosell)
Consorci d’Educació de Barcelona

Amb la tecnologia creativa quin és el nostre rol a l’aula? Tenim l’oportunitat de provocar curiositat, proposar reptes i donar prou temps per investigar i reflexionar, tot això en un ambient on l’alumne s’atreveixi a fer propostes i manifestar la seva manera de pensar?

La programació i la robòtica educatives poden afavorir la creació d’escenaris d’aula competencials on l’alumnat sigui el protagonista actiu i reflexiu del seu aprenentatge.

Compartirem i valorarem diverses propostes de treball on la fabricació digital i la cultura maker obren una finestra a la creativitat i a l’aprenentatge.