Snap4Arduino i el display 8×8

Cándido García
Institut Can Planas, Barberà del Vallès

Presentació d’alguns programes fets amb Snap4Arduino que inclouen la utilització d’un display 8×8.