Projectes STEAM amb Snap4Arduino

Toni Moreno
Servei de Formació i Innovació Educativa, Barcelona

Es tracta d’una ponència on es donaran diverses propostes i directrius per a l’elaboració de projectes STEAM vinculats a competències Cientifico-Tecnològiques.