Programació i Robòtica a l’escola Busquets i Punset

Abel Martínez
Escola Busquets i Punset, L’Hospitalet de Llobregat

Breu presentació on es recull la trajectòria dels tallers de programació i robòtica organitzats de forma voluntària des de l’AMPA de l’Escola Busquets i Punset de l’Hospitalet de Llobregat. També s’explica l’estreta col·laboració amb el professorat en aquest àmbit i els resultats aconseguits.