Programació creativa amb Gamesonomy

Adrià Delgado (@Adriadelgadosug)
Institut Jaume Huguet, Valls

En un futur pròxim tothom necessitarà disposar de coneixements en programació per a poder desenvolupar-se en la societat. Cal aconseguir que els alumnes treballin l’aprenentatge de la programació, la resolució de problemes, la creativitat i el pensament estructurat. Programar videojocs senzills obliga a pensar com resoldre diferents problemes (lògica, lleis físiques, etc). Amb plataformes com Gamesonomy, entre d’altres, els alumnes poden introduir-se en la programació d’una manera senzilla, sense necessitat de coneixements en programació, de forma divertida i dissenyant jocs des del primer moment. L’alumne/a passa de consumidor a creador, on el videojoc es converteix en una eina potencial per l’ensenyament i per preparar l’alumne en un futur on interactuarà amb ginys programables.