Programació a secundària

Enric Cervelló (@ecervell)
Institut Vallès, Sabadell

Es mostra un projecte iniciat enguany per instaurar la programació a l’ESO, en diferents àmbits. Es pretén assegurar que l’alumnat conegui les estructures bàsiques de la programació en acabar l’etapa, per tal de poder avançar, si cal, al batxillerat. L’aprenentatge inclou Scratch, AppInventor, Snap4Arduino i Processing.