La ciutat

Enric Pinto (@pintoenr)
Escola Virolai, Barcelona

Les classes de segon d’ESO s’han dividit en grups de 3 alumnes. Cada grup ha construït una maqueta de fusta. En la maqueta hi apliquen un circuit construït i programat amb Arduino. Les maquetes de tots els grups s’uneixen per poder construir una ciutat entre tots. Comencen aprenent com fer un semàfor, com utilitzar un sensor i com utilitzar un motor. A partir d’aquí, els alumnes pensen quin tipus de circuit fer a la maqueta i dissenyen els seus propis circuits aplicats a la maqueta.