Introducció a la programació amb Swift Playgrounds

Dani Ruiz (@dainaisard)
Escola Daina-Isard, Olesa de Montserrat
Salvador Guardiola
Escola Daina-Isard, Olesa de Montserrat

Aquesta ponència exposa l’ús de l’aplicació Swift Playgrounds per iOS que utilitzem a la nostra escola per introduir el llenguatge de programació per codi a 1r d’ESO. Es treballa el pensament computacional d’una manera gamificada a l’aula en un entorn de videojoc molt motivador per l’alumnat.