Internet de les coses amb l’ESP8266 i MicroPython

José Luis Tourón (@jltouron)
Escola Virolai, Barcelona

En aquest taller veurem com fer per controlar sensors i actuadors a través d’internet i veure els seus estats mitjançant un navegador web. Per fer-ho utilitzarem el xip ESP8266 que conté adaptador wifi i que es pot trobar per 5 euros al mercat. Programarem el microcontrolador amb el llenguatge MicroPython. D’aquesta manera farem una entrada al món de l’internet de les coses per a projectes educatius.