“Hands on” amb robots LEGO EV3 a Primària i Secundària

Martha Ivón Cárdenas
Institut Font del Ferro, Palafolls

S’ofereix un material curricular adequat tant a Primària com a Secundària, demostrant que els alumnes de Cicle Superior de Primària i els alumnes de Secundària poden programar amb EV3 de forma autònoma, mitjançant petits reptes, els quals aniran evolucionat cap a projectes prototipats creats pels alumnes. Això els permetrà fer una transició dinàmica de la Programació Visual a la Programació de Text, fonamental en el món laboral Científic-Tecnològic.