Grup de robòtica

Santiago Jiménez
Institut Mercè Rodoreda, L’Hospitalet de Llobregat

Grup de robòtica és un projecte de centre coordinat i guiat per professors del departament de Tecnologia amb el suport de l’AMPA. Està format per alumnes d’ESO i batxillerat que en horari extraescolar i de forma voluntària desenvolupen projectes de programació i automàtica utilitzant eines i plataformes lliures com ara Arduino, Scratch, Python o Raspberry Pi. Participen de la vida del centre fent visibles les seves creacions i col·laboren en les jornades de portes obertes i en la Jornada científica entre d’altres certàmens.