Experiències de col·laboració dels instituts amb el Citilab

José García (@jogaye)
Citilab, Cornellà de Llobregat

Una part del suport del Citilab als instituts s’ha formalitzat dintre de dos projectes, els Clubs i l’Edulab. Aquestes experiències poden ser traslladables a altres centres o institucions com a noves formes de suport i col·laboració amb els instituts.

Els Clubs són espais de creativitat on s’aprèn a partir de la construcció de projectes col·laboratius. Amb els instituts hem trobat una forma natural de col·laboració i s’han assessorat diversos treballs de recerca amb diferents graus de seguiment.

Dins del projecte Edulab, s’ha arribat a un conveni amb l’Institut de Cornellà per desenvolupar diversos projectes amb tutorització compartida, de manera que els resultats del treball dels alumnes fora de l’institut puguin tenir influència acadèmica.