Experiència gamificada de programació i robòtica educativa

Eva Perdiguer (@evaperdiguer)
Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona
Mónica Fernández
Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona
Maite Fuentes
Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona

A la Facultat d’Educació de la Universitat Internacional de Catalunya es va desenvolupar una experiència, emmarcada dins d’un projecte d’innovació educativa -subvencionat per la Fundació Puig-, amb l’objectiu de desenvolupar la competència digital (CD) dels estudiants dels Graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària. En essència, el treball va constar de 10 sessions incloses a les assignatures de Aprenentatge de les Ciències Naturals, Socials i de la Matemàtica (GEI) i d’unes altres 10 sessions incloses a Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals (GEP) a les què, fent servir el llenguatge de programació Scratch, es van crear jocs i kits educatius amb robots infantils programables; Blue-Bots en el primer cas, i Lego WeDO en el segon. Tot això integrat en un entorn gamificat que incloïa diverses mecàniques i dinàmiques de joc que van despertar l’interès dels estudiants per la programació i la robòtica educativa.