Espai maker CS al Brusi: Smartschool amb el robot Imagina3dBot Scratch de Picaxe

Maite Martí (@MartiGavalda)
Escola Antoni Brusi, Barcelona

Treball amb grups reduïts de 15 alumnes barrejats de 5è i 6è durant 8 sessions de 1:30 hores. Treball per parelles i basat en l’aprenentatge entre iguals, la descoberta i el treball cooperatiu.

Per una banda, comencem aprenent el funcionament d’un robot anomenat Imagina3dBot de Picaxe i el Programem amb Scratch. L’aprenentatge és autònom per parelles seguint un tutorial en un sites. El programa Scratch ja el coneixen però la extensió del robot és totalment nova d’aquest trimestre o sigui que comencen de zero (sensors de llum, temperatura, so, el polsador, brunzidor i 2 motors). Cada parella va al seu ritme i segons les seves necessitats demanen ajuda a altres parelles o a la mestra. Hi ha moments que s’ajunten grups i s’expliquen entre ells diferents sensors que han treballat (4 sessions).

A partir d’aquí a través de diferents recursos audiovisuals analitzem sense aprofundir gaire les energies renovables i no renovables, inconvenients i desavantatges, i amb la informació que veuen convenient fan un visual thinking i l’exposen als companys (2 sessions).

Finalment, planifiquen un petit projecte amb un document esquemàtic de Canvas on han d’aplicar els coneixements tecnològics adquirits a millorar l’eficiència energètica de l’escola (Smart School). És un pojecte molt senzillet i que intenta simular aquesta aplicació i cada parella decideix què vol fer i busca la manera de programar-ho. Finalment, cada grup exposa allò que ha programat i mostra la campanya de difusió que ha fet (normalment un cartell o vídeo molt senzillet i mig improvisat). Ells mateixos i els companys fan una aportació sobre si aquella proposta és viable i si realment pot suposar una millora en la eficiència energètica (entenem que és una simulació).

Per exemple, un grup ha volgut millorar l’eficiència energètica de la llum del passadís: ha programat amb dos sensors: Per una banda que s’encengui la llum del passadís quan detecta la presència d’algú durant 20 segons. Però aquest condicionat al segon sensor, el sensor de llum, que calcularà la quantitat de llum en aquell moment i si hi ha suficient llum natural (si supera el llindar programat) no s’encendrà la llum . Evidentment, ho simulem tot amb la placa perquè no tenim coneixement per treballar sobre la instal·lació elèctrica real de l’escola.

Finalment, escriuen després d’haver fet una posada en comú una reflexió sobre què han après, què voldrien aprendre més, què han de millorar.