Creem activitats pel Ninus amb l’Scratch

Cristina Vives (@crvives)
Col·legi Sant Pau Apòstol, Tarragona

L’eina Ninus consisteix en un projector enfocat al terra i un Kinect, a partir del qual els alumnes es poden moure per l’espai projectat i interactuar amb les diferents activitats, històries o jocs que es proposen. Aquesta eina tecnològica resulta ser un recurs educatiu molt visual i atractiu pels alumnes d’infantil i permet realitzar activitats a partir de la intel·ligència corporal i cinestèsica.

El potencial educatiu del Ninus depèn de la capacitat del docent per crear activitats relacionades amb els continguts que es vulguin treballar a l’aula. El desenvolupament d’aquestes activitats es pot fer a partir de l’entorn d’edició que ofereix la mateixa empresa Ninus o a través de l’Scratch.

A partir d’aquesta premisa, hem proposat als alumnes de Cicle Superior de Primària, que ja programaven amb l’Scratch diferents videojocs i animacions, que creïn activitats específiques per treballar el vocabulari d’anglès d’Educació Infantil amb el Ninus.

D’aquesta manera, mostrem als alumnes de Cicle Superior altres aplicacions de l’entorn Scratch, els fem partíceps dels aprenentatges dels seus companys més petits i desenvolupem material didàctic específic per el vocabulari que volem treballar.