Control remot amb Bitbloq + AppInventor

Carolina Crespo (@Tecno_Logics)
Institut Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat

En aquest taller, els nostres experts alumnes tecnològics de 2n ESO, us guiaran en la creació d’una aplicació que permeti controlar els nostres robots BQ des del mòbil i en la seva programació amb Bitbloq.

Si voleu veure el que podem arribar a fer:
https://youtu.be/8IYsWXq3rwg
https://youtu.be/Vvpe_ggB9LE