AV Robots: projecte de robòtica educativa de P3 a 6è de Primària

Mireia Alba
Escola Mossèn Albert Vives, La Seu d’Urgell

“AV Robots” és un ambiciós projecte de Robòtica Educativa que porta a terme l’Escola Mn. Albert Vives de la Seu d’Urgell per a tots els seus alumnes, tant d’infantil com de primària. Aquest projecte està seqüenciat per edats i es duu a terme en horari escolar per tots els cursos, de P3 a 6è, i es complementa amb un extraescolar per nens i nenes de quart a sisè de primària.

Treballar la robòtica a l’escola ens permet motivar als alumnes d’una forma lúdica, amena i cooperativa, i treballar diferents competències de forma transversal, com el pensament computacional, el càlcul mental o l’orientació espacial, entre d’altres. A més, potencia habilitats de resolució de problemes i el treball en equip mitjançant l’assaig-error i el treball per reptes.

A la jornada, explicarem què fem a cada edat, quins materials utilitzem (Bee-Bot, Learn to Learn, Màquines Simples, Wedo 2.0 i Mindstorms EV3) i com ens organitzem per dur-ho a terme.