ApPa Move

Anna Blasco (@CRPsarriaSG)
CRP-Servei Educatiu de Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona
Isabel Maestre
CRP-Servei Educatiu de Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona
Pilar Muñoz
CRP-Servei Educatiu de Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona
Lara Capella
CRP-Servei Educatiu de Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona

El CRP-Servei Educatiu de Sarrià-Sant Gervasi va engegar l’any 2013 el projecte RoboTics 3-12, per tal d’implicar els centres educatius del districte en la programació i robòtica educativa. Dins del marc d’aquest projecte, es realitza, el taller d’ApPa MOVE adreçat a nens i nenes de P4 i P5. El taller ApPa MOVE és una activitat dissenyada per DUNA (http://www.dunasl.com/) d’introducció al món de la programació amb l’objectiu d’apropar als mestres d’educació infantil alguns dels diferents recursos, ja siguin aplicacions o robots. per comprendre que és la programació i com utilitzar-la a les seves aules.

Concretament es treballa amb les aplicacions Kodable, Lighbot Jr. el robot Bee-bot i la seva aplicació. Es pot trobar més informació sobre el taller a : https://www.appaedu.cat/move