Robòtica amb Bitbloq

Carolina Crespo (@Tecno_Logics)
Institut Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat

Taller a impartir per alumnes de diferents cursos de l’Institut Bellvitge sobre l’ús de l’entorn de programació gràfic online Bitbloq.

Comptem amb 7 robots PrintBot Evolution i almenys 7 alumnes que faran que aquest taller sigui el més personalitzat per als participants.

Cal que els assistents portin un ordinador portàtil. L’entorn de programació només funciona amb el navegador Google Chrome. Cal tenir instal·lat el programa Web2Board (bitbloq.bq.com/#/downloads)