Publicar dades obertes amb Snapi!

José García (@edutec_)
Citilab, Cornellà de Llobregat

Snapi! és una extensió d’Snap! que ens permet accedir a serveis de dades obertes i APIs d’Internet. Podem fer ús d’aquestes dades per realitzar visualitzacions, jocs, activitats didàctiques o qualsevol altre tipus d’aplicació que se’ns acudeixi.

Sovint, però, ens trobem amb serveis de dades obertes que no ens ofereixen les dades en JSON, el format que s’ha convertit en l’estàndard de facto. Això ens impossibilita llegir i consumir aquestes dades des de Snapi! De vegades, tot i tenir les dades disponibles en format JSON, no podem fer-hi consultes per filtre i cal que ens descarreguem tot el conjunt de dades sencer per poder-les tractar.

Davant d’això, proposem una solució senzilla que utilitza Snapi! i una base de dades orientada a documents per tal de convertir dades estàtiques (en diversos formats) a serveis de dades obertes consultables i filtrables dinàmicament.