Programació i robòtica a l’escola. Com comencem?

Josep López (@JosepLoar)
Escola Regina Carmeli, BarcelonaComençar un projecte sobre programació i robòtica que impliqui a tota l’escola espanta a qualsevol.

Volem explicar la feina que portem feta, d’infantil a ESO, per si pot servir d’ajuda a qui estigui plantejant-se començar un projecte de programació i robòtica a la seva escola.

També pot ser un bon moment per iniciar un diàleg amb aquells que vulguin compartir la seva experiència.