Música i llenguatge de programació: un binomi que entreobre nous escenaris en l’ensenyament de l’educació musical

Eduard Masdeu (@eduardmasdeu)
Escola Salvador Espriu, Vallfogona de Balaguer

Les escoles, si bé no s’han caracteritzat per ser gaire innovadores, no poden mantenir-se al marge de les evolucions presents a la resta de la societat. Les tecnologies estan canviant la societat per a la qual eduquem els nostres alumnes, de manera que si aquesta canvia, les escoles s’han d’actualitzar amb el propòsit de no quedar-se obsoletes respecte a les necessitats que demanda la societat del coneixement. Des d’aquesta perspectiva, molts centres educatius estan digitalitzant les aules tradicionals de música amb la incorporació d’eines tecnològiques que, utilitzades en el moment adequat i de manera adequada, afavoreixen l’alfabetització digital de l’alumnat i milloren la qualitat i l’eficàcia dels aprenentatges escolars. Una d’aquestes eines és el kit Makey Makey.

En aquesta ponència es presenten tres propostes d’integració del kit Makey Makey en els processos d’ensenyament i aprenentatge amb l’objectiu de treballar la creativitat musical. Aquestes experiències han estades portades a terme amb l’alumnat de cicle mitjà de l’escola Salvador Espriu de Vallfogona de Balaguer.