Innova i crea els teus projectes de maquinari obert amb Make it!

Ferran Fàbregas (@FerriTheMaker)
Make it
Jordi Binefa (@JordiBinefa)
Make it

Maquinari:
El kit Make it! Pro inclou l’exclusiva placa de prototipatge S4A, la qual incorpora una gran quantitat d’interfícies d’entrada i sortida que permeten prototipar i crear molts projectes sense la necessitat d’utilitzar cables ni protoboards. Les protoboards i els cables són normalment una molèstia important en el procés de prototipatge per a la gent que s’inicia -i els que no s’inicien- en el món de l’electrònica i el món maker. Gràcies a la placa educativa S4A podem treballar sense aquests problemes!

Programari:
El kit Make it! Pro i la placa S4A estan totalment integrats amb el programari Scratch for Arduino, desenvolupat al Citilab de Cornellà i basat en el conegut programa Scratch desenvolupat al MIT. L’ús d’Scratch for Arduino ens ofereix la possibilitat de crear projectes de manera molt senzilla, sense coneixements previs de programació, utilitzant el sistema de blocs que implementa Scratch.