Implementació de projectes complexos de robòtica com a eina de aprenentatge en l’àmbit tecnològic

Irene Puig
Institut Vinyes Velles, Montornès del Vallès
Carles Gàmez
Institut Valerià i Pujol, Premià de Dalt

L’experiència pràctica ens ha demostrat que la implementació de projectes complexos de robòtica a l’àmbit de tecnologia i ciències permet millorar el procés global d’aprenentatge dels alumnes.

Projectes que incloguin distintes tècniques, des de l’ús de sensors i actuadors fins la interconnexió amb xarxes o la integració d’elements electrònics en objectes físics comuns milloren clarament l’assimilació de conceptes bàsics de la ciència i la tecnologia. Però, a més a més, ens han mostrat que faciliten la integració d’alumnes diversos que mostraven problemes d’adaptació al sistema educatiu així com també milloren la competència dels alumnes en àmbits distints a la ciència, com les matemàtiques o les llengües.