Hort urbà Arduino

Querubín Juan
Institut Pere Fontdevila, Gironella

Marc Manrique (estudiant)

Controlem les torretes de l’hort urbà, mitjançant uns sensors d’humitat i de llum.

A partir de la informació d’aquests sensors, la placa Arduino decideix si ha de regar o no.

El dipòsit de l’aigua també es controla per tal de saber si estem en condicions de reg o no.